FREDSKOV 2500 BASIC – INFORMATION

FREDSKOV 2500 BASIC

BASIC-PRINCIPPET
Du sørger selv for depot. Depotet er ubemandet og på eget ansvar.

RUTE
Ruten er 7,1 km. Se ruten HER. Du er velkommen til at løbe 7 km, 14 km, halvmaraton, 28 km, 35 km og maraton.  Der er en tidsgrænse på løbet på 5 ½ time. Det betyder, at jeg pakker sammen, men du får stadig din medalje og godkendt løbet, selvom du bruger mere end 5½ time.

TILMELDING OG BETALING
Tilmelding og betaling 50 kr. på Mobile Pay 612555. Skriv navn, distance, telefonnummer og dato i kommentarfeltet.

Ved tilmelding accepterer du, at løbet foregår på eget ansvar. Du giver ligeledes tilladelse til,  at vi offentliggør dit navn på deltagerlisten og dit resultat på resultatlisten samt bruger eventuelle billeder fra løbene.

MEDALJER OG RESULTATLISTE
Der er medaljer til alle. Resultatliste findes her på siden. Der laves ikke diplom. Det skal dog ikke afholde dig fra at løbe, så lad mig høre hvis diplomet er vigtigt for dig.

START VED
Rosenhaven, Valbyparken
Hammelstrupvej 100
2450 København SV

Du skal køre op langs Friisbee Golf Banen mod Cafe Rosenhaven til enden af vejen, hvor der er start og parkering.

REGLER
Vi følger Klub 100 Marathon Danmarks regelsæt. Læs her.

  • Der skal være minimum tre løbere, der stiller til start og gennemfører maratonløbet. Løbet aflyses dagen før kl. 18.00, hvis der ikke er tre maratonløbere til start,
  • Løberen er selv ansvarlig for at få målt sin sluttid. Tiden noteres på deltagerlisten i depotet.
  • Ruteanvisninger fra løbsansvarlig skal følges.
  • Uret må ikke stoppes undervejs.
  • Urets autopause-funktion skal være deaktiveret.
  • Ved tilmelding accepterer du, at løbet foregår på eget ansvar.
  • Der må ikke smides affald i naturen. Brug skraldespanden ved depotet eller smid affaldet ud når du kommer hjem.
  • Vi følger færdselsreglerne og tager hensyn til andre.

 

Vi løber i henhold til KLUB 100 MARATHONS regler:
COVID-19 opdatering
————————-
Regeringen har ændret på restriktionerne med virkning fra mandag den 1. marts 2021. Ændringerne har betydning for udendørs idrætsaktiviteter, herunder løbsarrangementer. Bestyrelsen følger naturligvis de nye anbefalinger.
Du skal indledningsvis notere dig, at mange af restriktionerne er forlænget frem t.o.m. den 5. april 2021.
Deltagerantallet for udendørs idrætsaktiviteter er hævet fra 25 til 50 personer. I dette tal indgår alle løbere, tilskuere, arrangører etc.
Aktiviteten skal ske i organiseret regi. Det betyder, at løbet skal være offentliggjort (jf. Klub100s regler) og løbsarrangøren har en liste hvoraf navne og kontaktinformationer (minimum telefonnummer og mail) fremgår for alle tilstedeværende inkl. eventuelle tilskuere og løbsarrangører. Sidstnævnte er vigtigt, hvis der efterfølgende bliver behov for smitteopsporing. Husk at listen med kontaktdata ikke må offentliggøres på fx arrangørens hjemmeside pga. reglerne om GDPR. Listen skal være i løbsarrangørens besiddelse.
Der kan ikke afvikles løb med en eller flere forskudte starter. Hvert løb skal afsluttes og være afgrænset til egen rute, herunder start- og målområde.
Myndighederne forbeholder sig desuden ret til, at der kan ske indskrænkelser i geografiske områder (eller nationalt). Sådanne indskrænkninger skal naturligvis respekteres. Du skal derfor løbende holde dig orienteret om eventuelle særregler i dit område.
Det er vigtigt, at alle bidrager ansvarligt i forhold til at sikre, at myndighedernes retningslinjer overholdes. Det betyder, at der skal vises agtpågivenhed i forhold til afspritning, afstand, ingen kram etc. Der bør ligeledes ikke benyttes indendørs arealer, hvor kategorien toiletter hører under. Endelig skal du følge de anvisninger, du modtager fra løbsarrangøren.
Bestyrelsen opfordrer desuden til, at medlemmerne benytter sig af muligheden for test og tilstræber, at dette sker løbende. Undlad desuden at slække på afstandskravet når der tages fælles foto og i øvrigt løbes ude på ruten. Du bør ligeledes begrænse din deltagelse til få udvalgte løb – som du gerne må løbe igen og igen.
Bestyrelsen opfordrer endelig til, at depoter sker som udleveringsdepot inden starten, eller at løbet afvikles som et basisløb, hvor løberen selv medbringer sit depot. Du skal desuden notere dig, at selvom forsamlingsforbuddet på 5 ikke gælder for udendørs idrætsaktiviteter, så betyder det fortsat, at deltagelsen i et løb alene er afgrænset til selve løbsdeltagelsen, og der derfor ikke er en mulighed for at hænge ud før eller efter løbet.
Bestyrelsen følger naturligvis løbende op på nye anbefalinger.
Fasthold det gode kammeratskab og udvis fortsat en positiv tilgang til denne ekstraordinære situation. Hold dig løbende orienteret om eventuelle justeringer og ændringer af retningslinjerne.
Det er dit ansvar at udmønte retningslinjerne til gode vaner.

 

Jeg løber i tøj fra

Næste gang du skal købe løbetøj eller løbesko, får du 15% rabat* i SNOWFUN med rabatkoden Aneste. Du kan både handle online og i butikken i Roskilde.
*Rabatten gælder ikke i forvejen nedsatte varer.

 

ARRANGØR
HeartSoul Aneste Guidence
Aneste Fredskov
40473027
aneste@aneste.dk

CVR 32 13 52 93

 

Permanent link til denne artikel: https://www.fredskovmarathon.dk/fredskov-2500-basic-information/