12. august 2019 archive

Glæde afhænger kun af dig selv

Glæde afhænger ikke af, hvad der sker. Glæde afhænger af, hvordan dine tanker er om det, der sker. Det betyder, at GLÆDE AFHÆNGER KUN AF DIG SELV. Det er jo fantastisk, for så har du den mulighed at vælge glæde, og det kan vi alle øve os på og blive bedre til. Det er STÆRKT …

Continue reading

Permanent link til denne artikel: https://www.fredskovmarathon.dk/2019/08/glaedeafhaengerkunafdigselv/